• TRYGGHET UNDER LÄGRET

    Vi vill att varje deltagare ska känna sig trygg och trivas under lägret!

    Vi kommer att jobba för att det alltid ska finnas tillräckligt många vuxna per barn, och att alla barn som deltar vet att det finns en vuxen som de kan vända sig till under lägret och få hjälp av. Många deltagare som kommer till lägret tillbringar dagarna tillsammans med sina bekanta musikpedagoger, medföljande vuxna och kör- eller orkestervänner. Om något barn inte känner någon vuxen på lägret så kan detta fyllas i under anmälan. På så sätt vet vi från Side by Side-organisationen att ditt barn behöver lägrets hjälp, för att skapa trygghet för deltagaren under lägret.