• VIKTIGA PLATSER UNDER LÄGRET

    Repetitioner, aktiviteter och konserter under lägerdagarna äger rum på olika platser i centrala Göteborg, t. ex. 1. Göteborgs Konserthus, 2. Musikhögskolan HSM, 3. Hvitfeldtska Gymnasiet, 4. Studenternas Hus, 5. Lisebergshallen och 6. Trädgårdsföreningen.
     
    Registrering sker på Konserthuset på Götaplatsen, och incheckning sker på Hvitfeldtskas Gymnasium.

All Posts
×