• VOLONTÄR

 • Volontär under Side by Side!

   

  För att lägret ska bli en upplevelse för livet för våra deltagare behövs många vuxna som bidrar med sitt engagemang, sin tid, sitt hjärta och sina händer. Därför välkomnar vi volontärer att hjälpa till med en mängd olika arbetsuppgifter under hela eller delar av lägret. Vi kommer att kontakta alla anmälda volontärer under våren för att ge mer information och möjlighet att lämna önskemål om tider och arbetsuppgifter.

   

 • Ta även chansen att delta i VOLUNTEERS´ CHOIR!

  VOLUNTEERS´ CHOIR

  Onsdag 13 juni - lördag 16 juni (fyra eftermiddagar/kvällar)

  I år kommer volontärerna att få en helt egen kör! VOLUNTEERS´ CHOIR träffas och repeterar innan övriga deltagare startar sitt läger. Det gör det möjligt för alla volontärer att kunna delta i en kör under Side by Side som enkelt kan kombineras med volontärsuppgifter. VOLUNTEERS´CHOIR kommer precis som föregående år ha möjlighet att sjunga på den stora Festivalkonserten! Om du vill delta i VOLUNTEERS´ CHOIR anmäler du det när du registrerar dig som volontär.
   
  Avgiftsfri (endast för dig som kommer att vara volontär)

   

 • Volontäruppdrag

   
  Det finns olika roller att välja mellan när du är volontär på Side by Side. Det är bäst för oss och deltagarna om du är på samma plats och utför liknande arbetsuppgifter flera dagar. Då går det åt mindre tid för upplärning och allt flyter på bästa sätt. Du kommer att ha en arbetsledare till hands.
   

  PLATSVOLONTÄR
  • Innebär att finnas på plats i någon av de lokaler vi använder för konserter, repetitioner, måltider och boende. Arbetsuppgifterna varierar beroende på plats,t ex: ställa i ordning salar före och efter repetitioner och konserter, ställa i ordning klassrum för boende, hålla fint i lokalerna, servera frukt, visa vägen till och i lokalerna, ta emot/skicka iväg leveranser av olika slag, bemanna boende dagtid. Våra platser/ lokaler är Hvitfeldtska gymnasiet, Högskolan för Scen och Musik, Studenternas hus, Konserthuset, Universitetets Aula och en Konsertarena. 
  MATVOLONTÄR
  • Innebär att hjälpa till med olika sysslor vid måltiderna
  TRANSPORTVOLONTÄR
  • Innebär att köra fordon (lastbil, skåpbil, personbil). Endast vanligt B-körkort krävs. Innebär också att bära och lasta det som ska transporteras.
  KANSLIVOLONTÄR
  • Innebär att förbereda inför registreringen, hjälpa till vid registreringen och finnas till hands i kansliet på Konserthuset vid andra tillfällen.
  SPÅRVOLONTÄR
  • Innebär att följa deltagarna i ett spår under dagarna och finnas till hands och hjälpa deltagarna med det som behövs.

 • När börjar mitt uppdrag?
  Vi kommer att behöva volontärernas hjälp mellan onsdag 13/6 och torsdag 21/6. Dagarna är indelade i tre fyratimmarspass och vi ser helst att varje volontär kan arbeta ett antal hela pass. Det underlättar för planeringen och ökar kontinuiteten och kvaliteten.
  Om du har angett i din anmälan att du också vill sjunga i VOLUNTEERS' CHOIR kommer vi att schemalägga dig så att det passar med körens tider.
  Som volontär på Side by Side får du äta lunch och middag utan kostnad under de dagar du jobbar.
   
  När sjunger VOLUNTEERS' CHOIR?
  Kören kommer att repetera onsdag 13/6, torsdag 14/6 och fredag 15/6 kl 17-19. Dessutom medverkar kören på invigningskonserten lördag 16/6 kl 18 samt på festivalkonserten tisdag 19/6 kl 15.
   
  Hur anmäler jag mig som volontär?
  Anmäl dig som volontär så snart som möjligt och senast den 23/5.
  När du har anmält dig kommer du att få en enkät att fylla i där du har möjlighet att önska uppgifter och arbetspass. Utifrån önskemålen gör vi en schemaläggning som du får ta del av före lägret.
   
  Om jag har några frågor, vad gör jag då?
  Vi kommer att ha ett volontärsmöte onsdag 23/5 kl 18-19.00. Då är du välkommen till Konserthuset för att få information, träffa en del av projektgruppen och alla andra trevliga volontärer.
  Det finns en facebookgrupp för volontärerna. Side by Side volontär! heter den. Gå med i den redan nu för att få kontakt med gamla och nya volontärer och för att inte missa vad som händer under lägret.
  Du är välkommen att kontakta oss på sidebyside@gso.se om du har frågor om volontärsarbetet.

All Posts
×