• ANSÖKNINGSVILLKOR

 • Läs igenom villkoren innan du anmäler dig

  Missa inte heller vår ANSÖKNINGSINFORMATION och hur vi hanterar PERSONUPPGIFTER.

  Kontakta oss på sidebyside@gso.se om du har några frågor eller vill dra tillbaka din ansökan.

  Ansökningsvillkor

  Gäller ADVANCED ORCHESTRA, PRE-ADVANCED ORCHESTRA

  För att genomföra ansökan måste du läsa igenom ansökningsvillkoren som också återfinns i ansökningsformuläret:
   

  - Din ansökan bedöms utifrån de uppgifter du lämnar. Efter att ansökningstiden har gått ut gör vi en fördelning i de olika spåren och stämmorna. Vi utgår från hur länge du har spelat ditt instrument eller sjungit i kör, din orkester-/körvana och din ålder. Vi eftersträvar Side by Sides kvalitet och bredd vid urvalet.

  - Vi kan komma att kontakta din instrumentlärare angående din ansökan.

  - Du kommer att få ett antagningsbesked fredag 5/2. Om du erbjuds en plats så måste du svara senast söndag 14/2.  Om du inte svarar i tid så förlorar du din plats.

  - Om du inte erbjuds en plats på det spår eller i den stämma du har önskat i din ansökan placeras du på väntelista. Det gäller även om du tackar ja till en annan erbjuden plats.

  - Medföljande vuxen får inte spela i ADVANCED eller PRE-ADVANCED ORCHESTRA och behöver inte ansöka om plats, men behöver ändå anmäla sig om de vill vara med på lägret. Deras anmälan görs i samband med att du tackar ja till din erbjudna plats.

  - När erbjudna platser ska bekräftas senast 14/2 kommer det att finnas möjlighet att göra en gemensam bokning för flera deltagare från samma kör/orkester för att få en samlad faktura.

   

  Läs gärna igenom Göteborgs Symfonikers personuppgiftsbehandling på https://www.gso.se/info/personuppgifter/

   

  Ansökningsvillkor

  Gäller WIND & STRING ORCHESTRA, YOUTH CHOIR, UPPER VOICES CHOIR, EARLY MUSIC och FOLK MUSIC

  För att genomföra ansökan måste du läsa igenom ansökningsvillkoren som också återfinns i ansökningsformuläret.
   

  - Din ansökan bedöms utifrån de uppgifter du lämnar. Efter att ansökningstiden har gått ut gör vi en fördelning i de olika spåren och stämmorna. Vi utgår från hur länge du har spelat ditt instrument eller sjungit i kör, din orkester-/körvana och din ålder. Vi eftersträvar att bibehålla Side by Sides kvalitet och bredd vid urvalet.

  - Vi kan komma att kontakta din instrumentlärare/körledare angående din ansökan.

  - Du kommer att få ett antagningsbesked fredag 19/2. Om du erbjuds en plats så måste du svara senast fredag 12/3. Om du inte svarar i tid så förlorar du din plats.

  - Om du inte erbjuds en plats placeras du på väntelista på det spår du har sökt till.

  - Medföljande vuxna får inte spela/sjunga i dessa spår och behöver inte ansöka om en plats, men behöver ändå anmäla sig om de vill vara med på lägret. Deras anmälan görs i samband med att du tackar ja till din erbjudna plats.

  - När erbjudna platser ska bekräftas senast 12/3 kommer det att finnas möjlighet att göra en gemensam bokning för flera deltagare från samma kör/orkester för att få en samlad faktura.

   

  Läs gärna igenom Göteborgs Symfonikers personuppgiftsbehandling på https://www.gso.se/info/personuppgifter/

   

  Ansökningsvillkor

  Gäller UPPER INTERMEDIATE ORCHESTRA, INTERMEDIATE ORCHESTRA, BASIC ORCHESTRA, OPEN ORCHESTRA, PRE-UPPER VOICES CHOIR, CHILDREN’S CHOIR och OPEN CHOIR

  För att genomföra ansökan måste du läsa igenom ansökningsvillkoren som också återfinns i ansökningsformuläret:

   

  - Efter att ansökningstiden har gått ut gör vi en fördelning i de olika spåren och stämmorna. Vi eftersträvar att bibehålla Side by Sides kvalitet och bredd när vi gör urvalet.

  - Du kommer att få ett antagningsbesked fredag 19/2. Om du erbjuds en plats så måste du svara senast fredag 12/3. Om du inte svarar i tid så förlorar du din plats.

  - Om du inte erbjuds en plats placeras du på väntelista på det spår du har sökt till.

  Medföljande vuxna behöver inte ansöka om plats, men behöver ändå anmäla sig om de vill vara med på lägret. Deras anmälan görs i samband med att du tackar ja till din erbjudna plats. Detta gäller både ej spelande/sjungande medföljande vuxna och spelande pedagoger.

  - När erbjudna platser ska bekräftas senast 12/3 kommer det att finnas möjlighet att göra en gemensam bokning för flera deltagare från samma kör/orkester för att få en samlad faktura.

   

  Läs gärna igenom Göteborgs Symfonikers personuppgiftsbehandling på https://www.gso.se/info/personuppgifter/

   

All Posts
×