• Om Side by Side

 • Vad är Side by Side?

  Side by Side är ett internationellt musikläger för unga orkestermusiker och körsångare ca 6–23 år som vill utvecklas musikaliskt och lära känna andra barn och ungdomar med samma intresse för musik. Lägret arrangeras varje juni av Göteborgs Symfoniker och är världens största musikläger i sitt slag. Side by Side sätter Göteborg på världskartan som en samlingspunkt för unga musikälskare från hela världen som på lägret kan mötas genom musik och känna delaktighet och framtidstro.

 • Med musiken som samlande kraft bygger vi broar

  mellan människor, kulturer och kontinenter

 • broken image

  En del av Göteborgs Symfoniker

   

  Musiklägret Side by Side är flaggskeppet i Göteborgs Symfonikers gedigna barn- och ungdomsverksamhet. För Sveriges nationalorkester Göteborgs Symfoniker är det en självklarhet att bjuda in barn och unga till att musicera, att sänka trösklarna till de musikaliska rummen och tillgängliggöra musik och kultur för människor i alla åldrar oavsett bakgrund.

  Inspirerat av El Sistema

   

  El Sistema är ett musikprogram som startades i Venezuela 1975 av José Antonio Abreu och programmets ledord är ”musik för social förändring”. Grundidén bottnar i att barn och ungdomar som har tillgång till musikalisk utbildning och musikutövande har större chans att utvecklas i en positiv riktning både som individer och samhällsmedborgare. Tanken om förebildning är central i El Sistemas värdegrund, där den som nått en bit i sin musikaliska utveckling kan lära ut till den som kommit lite kortare på sin resa. Ett vanligt grepp är att spela tillsammans sida vid sida oavsett de musicerandes nivå. På denna värdegrund vilar också Side by Side.

  broken image
 • Musik är inte bara en demokratisk rättighet utan kan verka för riktig förändring i samhället och i människors liv.

 • Lägrets historia

   

  Världsdirigenten Gustavo Dudamel har en bakgrund inom El Sistema och när han blev Göteborgs Symfonikers chefsdirigent 2007 tog han med sig tankarna och idéerna från Venezuela. Det inspirerade! 2009 inleddes arbetet att implementera El Sistema i Sverige med visionen att alla barn i Sverige ska ges möjlighet till positiv utveckling genom musicerande i kör och orkester. Stiftelsen El Sistema, Kulturskolorna i Göteborg och Göteborgs Symfoniker samverkade i denna implementering och 2014 arrangerades det första Side by Side-lägret som ett av Göteborgs Jubileumsprojekt inför stadens 400-årsjubileum.

 • Tillsammans med

  broken image
 • Med stöd av

  broken image
  broken image
 • Huvudpartner

  broken image
 • Sponsorer

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • I samarbete med

  broken image
  broken image