• INFORMATION OM INTRESSEANMÄLAN

 • TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED PÅ SIDE BY SIDE!

  Här hittar du mycket av det du behöver veta och tänka på när du gör din intresseanmälan. Missa inte heller att läsa igenom hur vi hanterar PERSONUPPGIFTER. Om du har några frågor, vill ändra något eller ångrar din intresseanmälan, maila sidebyside@gso.se.

  Allmän information 2021

  För att kunna vara med på Side by Side 2021 behöver alla spelande/sjungande deltagare först göra en intresseanmälan. Under perioden 2 december–7 februari är det öppet för intresseanmälan till alla spår utom till BEGINNERS’ ORCHESTRA och BEGINNERS’ CHOIR. Till de spåren öppnar vi intresseanmälan senare i vår.

   

  På grund av det rådande världsläget kommer vi att erbjuda färre platser i Göteborg än tidigare år och möjligheten till boende är mycket begränsad. Även 2021 kommer det vara möjligt att delta digitalt. I din intresseanmälan anger du om du är intresserad av att delta på plats och/eller digitalt. När tiden för att lämna intresseanmälan har gått ut gör vi en fördelning i de olika spåren och stämmorna. I urvalet eftersträvar vi kvalitet, bredd och mångfald.

   

  Du kan endast anmäla intresse för att delta i ett spår. Därför är det viktigt att du tänker igenom ditt val av spår och diskuterar med din instrumentlärare/körledare. Det är framför allt repertoaren som ska avgöra val av spår så studera den noga.

   

  Till många av spåren går det att göra en gemensam intresseanmälan för flera deltagare från samma kulturskola/kör/familj. Då skickas ett besked om plats för hela gruppen. Det går också bra att göra en individuell intresseanmälan. I båda fallen är det viktigt att ange en korrekt e-postadress som vi kan skicka antagningsbeskedet till.

   

  Din intresseanmälan är inte bindande och det kostar ingenting att anmäla intresse. Om du vill ta tillbaka din intresseanmälan är vi tacksamma om du kontaktar oss via sidebyside@gso.se så snart som möjligt.

   

  Besked om du har fått en plats eller inte skickas ut under februari månad.

   

  Du som får erbjudande om att delta på Side by Side på plats i Göteborg kommer att få komplettera din intresseanmälan med fler uppgifter i samband med att du tackar ja till erbjuden plats. Det är först då du anger kontaktuppgifter till varje enskild deltagare, eventuell specialkost, och anger betalningsuppgifter. Du har då också möjlighet att anmäla medföljande vuxna. Du som har valt att delta digitalt kommer få mer information under våren.

  Intresseanmälan för:
  Samtliga spår utom BEGINNERS*

  Öppnar: Onsdag 2 december 2020
  Öppen t.o.m.: Söndag 7 februari 2021
  Besked skickas: Under februari
  Svara ja senast: Det datum som anges i ditt antagningsbesked
   
  Länk till intresseanmälan finns på sidan för respektive spår. I din intresseanmälan kan du ange om du vill deltaga på plats i Göteborg och/eller digitalt.

  Intresseanmälan för:

  BEGINNERS' ORCHESTRA och BEGINNERS' CHOIR
   
  Öppnar: Mars 2021
   
  Länk till intresseanmälan kommer finnas på sidan för respektive spår.
 • SPÅRVÄGLEDNING

  För att du snabbt ska få en överblick över vem som kan göra en intresseanmälan till de olika spåren har vi tagit fram en rad med ikoner som du ser nedan. Utöver det anger vi också rekommenderat åldersspann och rekommenderad erfarenhet i spårbeskrivningen.

  13 år eller äldre utan vuxen

  Barn under 13 år med vuxen

  Barn under 13 år i barnvärdsgrupp

 • 13 år eller äldre med vuxen

  Vuxen spelande/sjungande

  Vuxen ej spelande/sjungande

 • Läs igenom villkoren innan du gör din intresseanmälan

  Intresseanmälan

  Gäller ADVANCED ORCHESTRA, PRE-ADVANCED ORCHESTRA, WIND & STRING ORCHESTRA, YOUTH CHOIR, UPPER VOICES CHOIR, EARLY MUSIC och FOLK MUSIC

  • Efter 7 februari gör vi en fördelning i de olika spåren och stämmorna. Vi utgår från hur länge du har spelat ditt instrument/sjungit i kör, din orkester-/körvana och din ålder. Vi eftersträvar Side by Sides kvalitet och bredd vid urvalet.

  • Vi kan komma att kontakta din instrumentlärare/körledare angående din intresseanmälan.

  • Du kommer att få ett besked om plats under februari. Om du erbjuds en plats så måste du svara och bekräfta den inom den tid som anges i beskedet. Om du inte svarar i tid så förlorar du din plats.

  • Om du inte erbjuds en plats placeras du på väntelista på det spår du har lämnat en intresseanmälan till.

  • Medföljande vuxna får inte spela/sjunga i dessa spår och behöver inte lämna någon intresseanmälan. Om de vill vara med på lägret görs deras anmälan i samband med att du tackar ja till din erbjudna plats.

  • När erbjudna platser ska bekräftas kommer det att finnas möjlighet att göra en gemensam bokning för flera deltagare från samma orkester/kör för att få en samlad faktura.

  • Läs igenom informationen om hur vi hanterar Personuppgifter.

  Intresseanmälan

  Gäller UPPER INTERMEDIATE ORCHESTRA, INTERMEDIATE ORCHESTRA, BASIC ORCHESTRA, PRE-UPPER VOICES CHOIR, CHILDREN’S CHOIR och OPEN CHOIR

   

  • Efter 7 februari gör vi en fördelning i de olika spåren och stämmorna. Vi eftersträvar Side by Sides kvalitet och bredd vid urvalet.

  • Du kommer att få ett besked om plats under februari. Om du erbjuds en plats så måste du svara och bekräfta inom den tid som anges i beskedet. Om du inte svarar i tid så förlorar du din plats.

  • Om du inte erbjuds en plats placeras du på väntelista på det spår du har lämnat en intresseanmälan till.

  • Medföljande vuxna behöver inte lämna någon intresseanmälan. Om de vill vara med på lägret görs deras anmälan i samband med att du tackar ja till din erbjudna plats. Detta gäller både ej spelande/sjungande medföljande vuxna och spelande pedagoger.

  • När erbjudna platser ska bekräftas kommer det att finnas möjlighet att göra en gemensam bokning för flera deltagare från samma orkester/kör för att få en samlad faktura.

  • Läs igenom informationen om hur vi hanterar Personuppgifter.

   

   

 • Vilken information behöver jag för att göra en intresseanmälan?

  • Namn

  • Födelseår

  • Vilket spår du vill deltaga i och med vilket instrument/röstläge

  • Vilken kulturskola, orkester, kör eller organisation du tillhör (om någon)

  • E-postadress till den som är ansvarig för intresseanmälan där du kan ta emot beskedet

  • Mobilnummer till den som är ansvarig för intresseanmälan

  • Om du behöver boende

  Till vissa spår krävs mer information för att genomföra din intresseanmälan, till exempel:

  • Vilken stämma du vill spela/sjunga
  • Hur många års erfarenhet du har av instrumentet /av att sjunga i kör
  • Vilken orkester-/körvana du har
  • Din instrumentlärares/körledares namn, telefonnummer och e-postadress
  • Om du är intresserad av en plats i en barnvärdsgrupp
  • Hur många som behöver boende, inkl. medföljande vuxna, om intresseanmälan avser en grupp.

  Hur mycket kostar det att deltaga på plats i Göteborg?

  Deltagaravgiften är 450 SEK (inkl. moms 25%) för alla spår förutom BEGINNERS’ ORCHESTRA, BEGINNERS’ CHOIR och OPEN CHOIR som kostar 200 SEK (ink.l moms 25%). För dig som får plats på boendet tillkommer 100 SEK (inkl. moms 12%) per person och natt, och då ingår frukost. Deltagaravgift och kostnad för boendet återbetalas om du avbokar din plats senast 7/5. Om anledningen till avbokningen är Covid-19-relaterad är sista dag för avbokning 17/6. Återbetalning sker också om vi som arrangör av Side by Side måste ställa in lägret p.g.a. coronapandemin.

   

  Mat: På Side by Side serveras lunch och middag under lägerdagarna och frukt som mellanmål. Vi arbetar för att minska matsvinnet och därför ingår vissa måltider bara för boende. Det gäller lunchen på ankomstdagen samt en del middagar. Vilka måltider som ingår framgår av varje spårs schema som finns tillgängligt närmare lägerstart.

   

  Boende: För tillresande deltagare finns det möjlighet att boka boende på Side by Side. Under Side by Side 2021 kommer dock möjligheten att boka boende vara mycket begränsad. Boendet innebär att du sover på madrass på golvet i gemensamma sovsalar. Vi kommer inte blanda boende från olika grupper i samma sal.

   

  Utan vuxen?

  Barn under 13 år som vill komma till Side by Side och inte kan ha någon vuxen med sig har möjlighet att anmäla intresse för plats i en barnvärdsgrupp. Det innebär att de har en barnvärd från Side by Side som ser efter och guidar dem under lägret.

   

  Barnvärdarna arbetar dagtid så barnet får inte övernatta på Side by Side, utan måste hämtas och lämnas varje dag i anslutning till lägrets schemalagda aktiviteter. Barnvärdsgrupper finns endast i följande spår: INTERMEDIATE ORCHESTRA, BASIC ORCHESTRA, PRE-UPPER VOICES CHOIR och CHILDREN’S CHOIR. Antalet platser i barnvärdsgrupperna är mycket begränsat.

   

  Vid deltagande i OPEN CHOIR ska du ha med dig en vuxen om du behöver hjälp vid exempelvis lunch eller förflyttningar.

   

  För alla andra spår vill vi att du som är under 13 år har en medföljande vuxen som du känner på plats.

   

  För att övernatta på lägret måste du vara minst 13 år gammal eller medföljas av en vuxen som du känner.

   

  Medföljande vuxen?

  Du som medföljande vuxen behöver inte göra en intresseanmälan. När det är dags att tacka ja till erbjudna platser kan du anmäla dig och betala deltagaravgift på samma sätt som spelande/sjungande deltagare, och vi räknar med att du tar hand om ditt barn/din grupp under hela lägret. Detta gäller i alla spår för dig som är ej spelande/sjungande medföljande vuxen. Det gäller också spelande pedagoger i INTERMEDIATE ORCHESTRA eller BASIC ORCHESTRA, som kan tänka sig att vara med och delta i orkestern, som musikaliskt stöd.

 • Hur gör jag en intresseanmälan för fler än en person?

  Till en del spår måste var och en göra en individuell intresseanmälan. För andra spår kan du göra en gemensam intresseanmälan för upp till 20 deltagare i samma spår. Det är lämpligt om barn från samma orkester, kulturskola eller kör vill komma till Side by Side som grupp. Person 1 i formuläret ska då vara den vuxne som ansvarar för intresseanmälan. Det är till den e-postadress som anges för Person 1 som beskedet om plats för alla i gruppen kommer att skickas.

 • Personuppgifter

  Under Side by Side kommer vi att dokumentera verksamheten i text och bild. Vi kommer att sprida informationen och använda fotografier och filmer i sociala medier, på vår hemsida, i trycksaker och i andra sammanhang där Side by Side presenteras under lägerveckan och i vår framtida kommunikation och marknadsföring. Detta gäller även material som deltagare skickar in till oss. Materialet kan också komma att användas av våra samarbetspartners. Utöver det följer vi gällande lagstiftning och hänvisar till Göteborgs Symfonikers integritetspolicy: www.gso.se/info/personuppgifter.

 • Hur fyller jag i intresseanmälan?

  Här kan du läsa en detaljerad instruktion om hur du fyller i anmälningsformuläret

  Namn

  Om intresseanmälan gäller endast en spelande/sjungande deltagare anges deltagarens namn. Om intresseanmälan gäller en grupp, t ex en kör eller en orkester eller flera barn från samma kulturskola anges namn på den vuxna som ansvarar för intresseanmälan som Person 1. Alla övriga blir Person 2, 3 o.s.v.

   

   

  Land/Kommun (i Sverige)

  Ange vilket land du bor i om du inte bor i Sverige eller vilken kommun du bor i om du bor i Sverige

   

   

  E-post (info inför lägret)

  Den e-postadress som anges här kommer att användas när beskedet om plats skickas ut. Om du anmäler intresse för flera deltagare får du besked för alla till den adressen.
   
   

  Mobilnummer (för kontakt inför lägret)

  Det mobilnummer som anges här vill vi kunna använda om vi behöver kontakta dig innan vi skickar ut beskedet om plats.

   

   

  Kulturskola/Orkester/Kör/Organisation

  Skriv namnet på den kulturskola, orkester, kör eller annan organisation du tillhör. Om du inte tillhör någon organisation kan du skriva det.

  Instrument/Stämma

  Välj instrument/körstämma för varje deltagare i listan. Alternativet ”Ansvarig för intresseanmälan för en grupp” används endast för Person 1 av dig som anmäler intresse för en grupp. Övriga medföljande vuxna behöver inte göra någon intresseanmälan. Om du är vuxen och gör en intresseanmälan för bara ett barn anger du barnets instrument här.

   
   
  Jag/vi behöver boende i Göteborg

  Antalet platser på boendet är mycket begränsat och vi behöver veta redan vid intresseanmälan om du/ni också vill anmäla intresse för plats på boendet.

   

   

  Antal boende inkl medföljande vuxna

  Ange det totala antalet boende för den grupp som intresseanmälan avser. Räkna alltså även med medföljande vuxna som inte finns med i intresseanmälan.

   

   

  Kommentar till ansökan

  Här kan du skriva om det är någon mer information du vill lägga till din intresseanmälan.

   
   
   

   

 • Välkommen till Side by Side 2021!

All Posts
×